Usługi Księgowe Wrocław

Księgowość to nie tylko wprowadzanie danych i wypełnianie formularzy podatkowych. To przede wszystkim świadomość przepisów i wiedza, która wymaga stałej aktualizacji.

Połączenie działań rozwijających firmę z ciągłą analizą przepisów oraz śledzeniem znowelizowanych  ustaw stanowi niemałe wyzwanie dla przedsiębiorcy. Bezpieczniej jest zlecić księgowość komuś kto zajmuje się tym na co dzień,  zapewniając  sobie spokój i pewność że usługa zostanie wykonana profesjonalnie.

W ramach naszej działalności świadczymy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Nasze usługi księgowe obejmują m.in.:

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych  zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz Krajowymi i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
 • sporządzenie raportów okresowych wymaganych przez NewConnect  zgodnie z regulaminem działania alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
 • opracowywanie, wdrażanie i modyfikacje zakładowego planu kont;
 • opracowywanie polityki rachunkowości;
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitałach własnych, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa);
 • sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT;
 • sporządzenie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym;
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego;

 
KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • ewidencja wyposażenia;
 • sporządzenie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym;
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego;


RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

 • ewidencja przychodów;
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • ewidencja wyposażenia;
 • sporządzenie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym;


PŁACE, ZUS I KADRY

 • prowadzenie bieżących rozliczeń z ZUS;
 • sporządzanie listy płac;
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników;
 • szkolenia BHP;
 • inne usługi uzgodnione z klientem;


POZOSTAŁE USŁUGI

 • badanie poprawności prowadzonych ksiąg rachunkowych;
 • wyprowadzanie zaległości księgowych;
 • bieżące konsultacje księgowe i podatkowe;
 • pomoc przy sporządzaniu cash flow.


Księgowość to nie tylko wprowadzanie danych i wypełnianie formularzy podatkowych. To przede wszystkim świadomość przepisów i wiedza, która wymaga stałej aktualizacji.

Połączenie działań rozwijających firmę z ciągłą analizą przepisów oraz śledzeniem znowelizowanych  ustaw stanowi niemałe wyzwanie dla przedsiębiorcy. Bezpieczniej jest zlecić księgowość komuś kto zajmuje się tym na co dzień,  zapewniając  sobie spokój i pewność że usługa zostanie wykonana profesjonalnie.

 W ramach naszej działalności świadczymy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Nasze usługi rachunkowe obejmują m.in.:

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

prowadzenie ksiąg rachunkowych  zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz Krajowymi i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;

opracowywanie, wdrażanie i modyfikacje zakładowego planu kont;
opracowywanie polityki rachunkowości;

bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;

ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitałach własnych, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa);

sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych;

prowadzenie rejestrów podatku VAT;

sporządzenie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym;

sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego;
 

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;

ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

ewidencja wyposażenia;

sporządzenie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym;

sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego;

  RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

ewidencja przychodów;

ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

ewidencja wyposażenia;

sporządzenie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym;


PŁACE, ZUS I KADRY

prowadzenie bieżących rozliczeń z ZUS;

sporządzanie listy płac;

sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników;

inne usługi uzgodnione z klientem;


POZOSTAŁE USŁUGI

badanie poprawności prowadzonych ksiąg rachunkowych;

wyprowadzanie zaległości księgowych;

bieżące konsultacje księgowe i podatkowe;

pomoc przy sporządzaniu cash flow.