Zakładanie Spółki z o.o.

Zakładanie Spółki z o.o.

Przepisy określające zasady powstawania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera kodeks spółek handlowych.

Zakładanie spółki z o.o. związane jest z wyposażeniem jej w kapitał zakładowy. Obecnie jego minimalna wysokość wynosi 5.000 zł. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może utworzyć jedna albo więcej osób. Nie ma przy tym znaczenia czy spółka tworzona będzie przez osoby fizyczne czy też osoby prawne.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Z chwilą jej zawarcia powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Na podstawie zawartej umowy wspólnicy spółki z o.o. w organizacji zobowiązani są do pokrycia objętych udziałów. Jest to jeden z warunków dokonania wpisu spółki Krajowym Rejestrze Sądowym.

Opłaty związane z powstaniem Spółki

Zakładanie spółki z o.o. związane jest z poniesieniem kosztów aktu notarialnego oraz kosztów opłat sądowych. Obecnie przedstawiają się one następująco:

  • opłata notarialna – jest to opłata ponoszona za sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Jej wysokość uzależniona jest od wysokości kapitału zakładowego. W przypadku spółki z minimalnym kapitałem zakładowym tj. 5.000 zł , opłata notarialna wyniesie 196,80 zł,
  • odpis za stronę – wspólnicy potrzebują co najmniej dwóch egzemplarzy umowy. Zakładanie spółki z o.o. w trybie tzw. „jednego okienka” związane jest ze złożeniem dwóch egzemplarzy umowy w KRS. Koszty poświadczenia zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę to 6 zł,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych – pobierany jest w wysokości 0,5% od wysokości kapitału zakładowego pomniejszonej o koszty przewidziane w ustawie,
  • opłaty związane z wpisem do KRS - do wniosku o rejestracje spółki z o.o. należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 500 zł oraz opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 zł.

Dopiero z chwilą wpisu Spółki wpisu do KRS-u spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje osobowość prawną.

Jak zarejestrować spółkę w KRS?

Kliknij tutaj