Jak założyć działalność gospodarczą?

To Twój wielki dzień. W końcu praca na własny rachunek. Zanim ją jednak rozpoczniesz wypadałoby założyć działalność gospodarczą. Obecnie rozpoczęcie działalności gospodarczej nie powinno stwarzać większych trudności. W większości przypadków proces założenia własnej firmy przebiega szybko i bezproblemowo. Aby jednak nie popełnić błędu, warto prześledzić poniższy tekst.

Krok 1 – Rejestracja firmy

W celu wypełnienia druku CEIDG-1 wejdź na stronę firma.gov.pl. Kreator znajdujący się na stronie internetowej umożliwi Ci bezbłędne przygotowanie wniosku. W trakcie wypełniania kolejnych obszarów system weryfikuje poprawność już wypełnionych.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Urzędu Gminy. Możesz to zrealizować  na kilka sposobów.

Wniosek możesz przesłać za pośrednictwem systemu elektronicznego. Wówczas powinieneś go opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocową ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym. Początkujący przedsiębiorcy z metody tej korzystają niezmiernie rzadko. Powód jest oczywisty – brak  bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Inną metoda jest podpisanie wniosku tzw. podpisem potwierdzonym przez profil zaufanym ePUAP www.epuap.gov.pl. Aby jednak skorzystać z tej metody, profil zaufany musisz założyć i aktywować w punkcie potwierdzenia, którym zazwyczaj jest najbliższy Urząd Skarbowy.

Jeżeli zrezygnujesz z powyższych metod, zostaje Ci jeszcze jedna opcja – wydrukowanie wypełnionego formularza i podpisanie go ręcznie tzw. podpisem osobistym.

Wniosek jest jednocześnie:
•    wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
•    wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i nadanie numeru REGON (urząd statystyczny),
•    zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeń społecznych albo jego zmiany lub zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (ZUS lub KRUS),
•    oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT, urząd skarbowy)

Zanim jednak zdecydujesz się na wybór formy opodatkowania, należy dokładnie przeanalizować czynniki mające wpływ na wysokość podatku. Nietrafna decyzja może niekiedy drogo kosztować. Mowa oczywiście o późniejszych obciążeniach fiskalnych. Jeżeli masz wątpliwości co do wyboru ryczałtu, zasad ogólnych, czy też opodatkowania w formie liniowej, możesz do nas zadzwonić po bezpłatną poradę.

Krok 2 – Rejestracja do VAT

Kolejna ważna decyzja. Musisz zdecydować czy chcesz być płatnikiem VAT. Przedsiębiorca, który chce być VAT'owcem musi pamiętać, że przed wykonaniem pierwszej czynności objętej podatkiem VAT musi złożyć w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne - druk VAT-R. Urząd Skarbowy potwierdza zgłoszenie na druku VAT-5.

Bycie tzw. VAT’owcem nie zawsze się opłaca. Wszystko zależy od tego, kto jest odbiorcą Twoich usług. Jeżeli są nimi firmy będące VAT’owcami, to rozsądnym jest zgłoszenie się do VAT. Dlaczego? Ponieważ wartość podatku jaki musisz zapłacić do urzędu doliczysz kontrahentowi w ramach wystawianej przez Ciebie faktury. Twój kontrahent, oczywiście nie będzie miał nic przeciwko temu, bowiem naliczony przez Ciebie VAT odliczy w składanej przez niego deklaracji. Tak samo i Ty realizując zakupy, będziesz mógł odliczać podatek VAT. W rozrachunku końcowym, realizowane przez Ciebie zakupy są dla Ciebie tańsze o wartość podatku VAT. Jeżeli nadal masz wątpliwości, możesz do nas zadzwonić.


Krok 3 - Założenie rachunku w banku


Pamiętaj, że nie masz obowiązku zakładania firmowego konta bankowego. Płatności możesz realizować zarówno z prywatnego jak i firmowego konta bankowego. Do wyboru pozostaje również obrót gotówkowy.  Jeżeli jednak realizowane przez Ciebie transakcje przekraczają równowartość 15 000 euro, wówczas konto firmowe będzie niezbędne.
Rachunek należy założyć w wybranym przez siebie banku obsługującym podmioty gospodarcze. Do banku należy ze sobą zabrać odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz odpis zaświadczenia o nadaniu numeru REGON.
Po założeniu konta nie zapomnij o poinformowaniu właściwego Urzędu Skarbowego o posiadanym rachunku bankowym i jego numerze.


Krok 4 – Zgłoszenie do ZUS


Kolejnym etapem jest zgłoszenie obowiązku ubezpieczeniowego w oddziale ZUS, w terminie 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczenia, tj. podjęcia działalności gospodarczej lub zatrudnienia pracownika. Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej przyjmuje się w ZUS-ie wskazana we wniosku CEIDG-1.

W zależności od tego czy działalności jest Twoim jedynym źródłem dochodów czy też źródłem dodatkowym, wypełnisz druk ZUA lub ZZA. Jeżeli pracujesz na etacie lub wykonujesz umowę zlecenie, a twoje wynagrodzenie jest nie mniejsze od minimalnej pensji krajowej, wypełniasz ZZA. W przeciwnym wypadku musisz wypełnić ZUA. W ramach współpracy z naszym biurem, wszelkie formalności związane z ZUS zrealizujemy za Ciebie.


Krok 5 – PIH, SANEPID


Aby nie narazić się na nieprzyjemności z powodu niespełnienia wymogów np. sanitarnych, przeciwpożarowych, bhp, ochrony środowiska lub zabezpieczenia miejsc pracy, należy przed rozpoczęciem działalności skontaktować się z odpowiednią instytucją.